Σχολή Χορού Σύλια Ζαχαροπούλου

Pre-Ballet

Το τμήμα Μπαλέτου-Ρυθμικής για παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελείται από παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών. Διδάσκονται ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει βασικές αρχές του μπαλέτου και απαραίτητες κινήσεις για την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη όπως περπάτημα, τρέξιμο, πήδημα, στροφή, χρήση του χώρου, παύση κ.α.
 
Χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά εντίνουμε την φαντασία τους και καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον οικείο για τα παιδιά κι έτσι η διδασκαλία γίνεται διασκεδαστική και την ίδια στιγμή αποδοτική. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ασκήσεις ρυθμού και γνωρίζουν το σώμα και τις δυνατότητές του.
 
Τα παιδιά από πολύ νωρίς έχουν την τάση και την ανάγκη να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσω της κίνησης. Η κινητική δημιουργική έκφραση αποτελεί για τα παιδιά την μεγαλύτερη πηγή απελευθέρωσης ενέργειας.
 
    Ο δημιουργικός χορός είναι εκείνο το είδος χορού που καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες των παιδιών. Βασίζεται στην αυθόρμητη κίνηση και σχετίζεται με την γλώσσα του σώματος. Βοηθά τα παιδιά να ανακαλύψουν τρόπους κίνησης που τους εκφράζουν και τα γεμίζουν συναισθήματα.
 
    Ο δημιουργικός χορός δεν βασίζεται σε κανόνες. Ο δάσκαλος δίνει το ερέθισμα που τα παιδιά καλούνται να αποκωδικοποιήσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο χωρίς να υπάρχει σωστό ή λάθος.
 
    Μ’ αυτό το τρόπο το παιδί αναπτύσσει την φαντασία και τη δημιουργικότητά του, μαθαίνει να ελέγχει την κίνησή του στον χώρο, ενεργεί και μαθαίνει να εμπιστεύεται τον εαυτό του και την ομάδα, αποκτά τον έλεγχο του σώματός του, αναπτύσσει πρωτοβουλία, εφευρετικότητα και κριτική ικανότητα και μαθαίνει να κοινωνικοποιείται μέσω διαπροσωπικών σχέσεων -λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας- με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.