Σχολή Χορού Σύλια Ζαχαροπούλου

Παιδικά Τμήματα

                                                                                        
 
Με το κλασικό μπαλέτο τα παιδιά αναπτύσσουν την δύναμη, την ελαστικότητα, την ισορροπία, τη σωστή στάση του σώματος καθώς και την πειθαρχεία.
 
Τα ερασιτεχνικά τμήματά μας χωρίζονται σε βαθμίδες ανάλογα την ηλικία αλλά και το επίπεδο του κάθε μαθητή (Βασικό-Μεσαίο-Προχωρημένο Επίπεδο) και είναι βασισμένα στο αναγνωρισμένο ρωσικό σύστημα Vaganova.
 
Στο τέλος κάθε χρονιάς οι μαθητές παρουσιάζουν σε ένα ανοιχτό μάθημα την ύλη που έχουν διδαχθεί και περνάνε από εσωτερικές εξετάσεις για να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο.
 
Στη σχολή διδάσκεται το διεθνές αναγνωρισμένο ρώσικο σύστημα Vaganova.
Το σύστημα αυτό χωρίζεται σε 5 degrees. Οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και δίνονται με εξετάσεις που διεξάγονται από υπεύθυνους εξεταστές της Βουλγαρίας.