Σχολή Χορού Σύλια Ζαχαροπούλου

Μαρία Σωτηροπούλου

 

Η Μαρία Σωτηροπούλου είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος διδασκαλίας Latin και Ευρωπαϊκών χωρών.

Έχει επαγγελματικά διπλώματα (μέσω IDTA) level 1-2-3 accosiate, lisenciate, fellow στους LATIN χορούς (επίπεδο international-αθλητικός χορός).


Διδάσκει επίσης ελληνικούς παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς.

Έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε πανελλήνια πρωταθλήματα κατηγορίας professional latin από το 2000-2007, με τη σχολή χορού GALENA VELICOVA.

Έχει αποσπάσει διάκριση στην κατηγορία professional latin formation για το 2004-2005.